Home Автоаксесоари Професионални компресори: устройство и начин на работа

Професионални компресори: устройство и начин на работа

346
компресор

Компресорните станции подсигуряват пневматичните инструменти и оборудване със сгъстен въздух. Поради това, че тези професионални компресори за въздух, работят под високо налягане, без подходящ контрол, двигателите не се претоварват и съответно не се засягат фрактурите в основата на елемента. Затова съвременните модели са оборудвани с измервателен елемент, който позволява да се поддържат стандартните стойности на налягането.

За тази цел се използва пресостат за компресора под формата на релейно устройство. Но е важно да се вземе предвид, че това устройство не регулира налягането самостоятелно, а само информира потребителя за неговите стойности и в някои случаи може да подаде сигнал за спиране на подаването на въздух. Принцип на действие и устройство на въздушния компресор Конструкцията на пресостата е малък блок, който има входни дюзи, мембрана и чувствителен елемент – пружина.

По време на работа на пресостата върху мембраната съответства на работното ниво в текущия момент. Мембраната въздейства механично на пружината, която от своя страна предава натоварването на пресостата. Пресостата за компресори, както е посочено по-горе, не оказват регулиращо влияние, но прекомерната сила на налягането върху пружината автоматично отваря веригата и оборудването се изключва. В този случай потребителят може първоначално да зададе прага, при достигането на който пружината предизвиква отваряне.

Ръководство за употреба

За свързване на устройството общи присъединителни фланци. В зависимост от модела броят им може да варира от 1 до 3. Нормалният размер на отвора е 1/4 инча. В разширената конфигурация фланците позволяват добавянето на манометри, клапани и предпазители. Що се отнася до процедурата за настройка, при по-простите модели трябва да се използва контролер, чрез който се задава максималната стойност, след което устройството спира да работи.

Многофункционалният манометър за въздушен компресор съдържа два регулатора и манометър за показване на стойностите на налягането. Първият регулатор задава праговата стойност при претоварване, а вторият регулатор задава пусковото ниво на агрегата след възстановяване на оптималното състояние на работните показатели. Заключение Само в редки случаи се използват компресори без манометри и превключватели за налягане.

Това са задължителни компоненти за този тип оборудване, които най-често се включват в основния комплект на доставките. Ако поради една или друга причина само компресорът е в режим на готовност, трябва внимателно да подходите към избора на превключвателя за налягане. За тази цел се препоръчва да се вземат предвид два параметъра – напрежение (еднофазно или трифазно) и нива на работното налягане.

Желателно е пресостатът за компресора да има по-широк диапазон на крайните стойности на налягането, в противен случай може да възникнат повреди по време на работа. Най-важното е, че експлоатацията на мощните компресорни станции е организирана с допълнителни принадлежности за поддръжка. Достатъчно е да наречете приемници, глави и адаптери. Някои от тези компоненти може да са част от релето за наблюдение. За да се приложи тази функция, е необходимо да се избере пресостат, който е оборудван с три изходни дюзи.

Може ли да се остави въздушният компресор включен?

Когато оставите въздушния си компресор включен, в резервоара за въздух може да се натрупа вода. Това може да доведе до повреда на боята за пръскане и на инструментите. Освен това може да натовари компресора с много работа, която трябва да следите внимателно. За да предотвратите събирането на вода във въздушния резервоар, почиствайте дренажния клапан и дръжте въздушния компресор в изправено положение.

Ако не използвате въздушния компресор, не забравяйте редовно да източвате резервоара. Той ще задържа влага и може да доведе до неправилно функциониране на въздушния компресор, ако не бъде освободен. Не забравяйте да спазвате указанията в ръководството за експлоатация, за да избегнете всякакви проблеми. Също така трябва да държите компресора далеч от всякакви домашни любимци или деца.

Когато приключите с използването му, не забравяйте да го изключите. В зависимост от вида на компресора, който имате, можете да избирате между настройки за широк и тесен диапазон. Настройката за широк диапазон ще позволи на компресора да се включва и изключва по-рядко, докато настройката за тесен диапазон ще му позволи да се включва и изключва често за по-кратки периоди от време, като поддържа по-високо средно налягане.